GİZLİLİK POLİTİKASI

Tegu Türkiye, gizliliğinizi korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için aşağıdaki gizlilik ilkelerini belirlemiştir. www.tegutr.com alan adlı internet sitesini ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve Tegu Türkiye’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin aşağıda sayılan bilgileri bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

 1.               Gizlilik Politası, Tegu Türkiye’nin yayınlandığı www.tegutr.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adları bakımından ve tüm Kullanıcılar ve Ziyaretçiler için geçerlidir.
 2.               Tegu Türkiye, Kullanıcılar’a ait gizli bilgilerin tamamının veya bir kısmının kamuya açılmasını, yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Bununla birlikte, doğrudan Tegu Türkiye’den kaynaklanmayan sebeplerle Kullanıcılar’a ait bilgilerin kamuya açılmasının söz konusu olması halinde, Kullanıcılar Tegu Türkiye’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan ederler.
 3.               Tegu Türkiye veya yetkilendireceği üçüncü kişiler, Ziyaretçiler ve Kullanıcıların Internet Protokol (IP) adresini, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunların çözülebilmesi için gerekli olması halinde tespit edebilir ve bunları kullanabilir.
 4.               Kişisel bilgiler, kişi ad ve soyadı, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup kısaca ‘Gizli Bilgi’ olarak kabul edilir. Tegu Türkiye, aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini işbirliği içerisinde olmadığı üçüncü kişilere açıklamamayı taahhüt eder.
 5.               Kullanıcılar kendileriyle ilgili bazı kişisel bilgileri (ad, soyad, kurum bilgileri, telefon, posta adresi ve/veya e-posta adresi ve benzeri) Tegu Türkiye üzerindeki çeşitli alanların doldurulması suretiyle Tegu Türkiye’ye iletirler. Tegu Türkiye, Kullanım Koşulları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bu bilgileri kişisel bilgileri anonim tutmak suretiyle kullanabilir, işbirliği ilişkisi içinde olduğu üçüncü kişilere kullandırabilir.
 6.               Kullanıcılar tarafından verilen kişisel bilgiler, Kullanıcılar’la herhangi bir sebeple iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. Bu kapsamda, Kullanıcılar Tegu Türkiye’nin talep ettiği bilgileri vererek Tegu Türkiye’nin bu bilgileri kendileri ile iletişime geçmek amacıyla kullanabileceğini kabul ve beyan ederler.
 7.               Kullanıcılar tarafından verilen bilgiler ile Tegu Türkiye internet sitesi üzerinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler ve satın alma bilgileri Tegu Türkiye ve işbirliği içinde olduğu kurum ya da kişiler tarafından, Kullanım Koşulları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Kullanıcılar’ın kimliği açığa vurulmadan çeşitli istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.
 8.               Tegu Türkiye, Kullanıcılar’ın Tegu Türkiye’yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyacığı (çerez) kullanarak elde edebilir. Çerez dosyacıkları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak kullanımı kolaylaştırır. Çerezler, site ziyaretleri konusunda istatistiki bilgi elde etmeye ve Satıcılar ve Alıcılar için özel tasarlanmış reklam ve sair dinamik içerik üretilmesinde yardımcı olur. Çerezler, herhangi bir şekilde kişisel bilgi toplamak amacıyla tasarlanmamıştır.
 9.               Tegu Türkiye; yürürlükteki mevzuata ve bu mevzuat ile getirilen sorumluluklara uymak, Kullanım Koşulları ve eklerinin gereklerini yerine getirmek ve yetkili kişilerce yürütülen araştırma, soruşturma ve/veya koğuşturmalar sebepleri ile sınırlı olmamak üzere Kullanıcılar’a ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.
 10.            Kullanıcılar, hesaplarına ilişkin şifreler başta olmak üzere hiçbir bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşmamalı ve özellikle şifrelerini üçüncü kişilerce tahmin edilebilecek şekilde oluşturmamalıdır. Kullanıcılar’ın hesaplarına üçüncü kişiler tarafından yetkisiz olarak ulaşılması halinde, yapılacak tüm işlemlerden Kullanıcılar bizzat sorumlu olacaklardır. Bu kapsamda, hesaplarının güvenliği konusunda şüpheye düşen Kullanıcılar, derhal Tegu Türkiye ile iletişime geçmekle yükümlüdür.
 11.            Tegu Türkiye, Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde veya bilgilendirmede bulunmaksızın değiştirebilir. Tegu Türkiye’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.