YASAL UYARILAR, SORUMLULUĞUN REDDİ VE ÇEKİNCELER

www.tegutr.com alan adlı internet sitesini (“Tegu Türkiye”) ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve Tegu Türkiye’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

  •                 Tegu Türkiye’nin www.tegutr.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından yapılan satışlara ve alışverişlere ilişkin, Ürünler’i listelemek, Ürünler’i satışa sunmak ve satın alınan Ürünler’i sizlere teslim etmek dışında herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
  •                 Tegu Türkiye, www.tegutr.com alan adı veya bu alan adına bağlı alt alan adları üzerinden başka internet sitelerine bağlantı ve/veya yönlendirme sağlayabilir. Bu bağlantı ya da yönlendirmelerin varlığı içeriğin Tegu Türkiye tarafından benimsendiği, desteklendiği ve/veya denetlendiğini göstermez. Bu tür dış bağlantılardan erişilebilecek her tür içerikten dolayı Tegu Türkiye’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  •                 Tegu Türkiye’ye yüklenmiş olan ya da Tegu Türkiye üzerinde herhangi bir şekilde erişime açık olan dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan Tegu Türkiye hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu tutulamaz. Tüketiciler, doğabilecek maddi ve/veya manevi, doğrudan veya dolaylı zararlardan Tegu Türkiye ve ona bağlı veya onun iş ortağı olan kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamayacağını kabul ederler.
  •                 Tüketiciler’i tanımlamaya yönelik her türden kişisel bilgi (isim, soy isim, adres, e-posta adresi, telefon vb.) gizli bilgi olarak kabul edilmektedir. Tegu Türkiye, aksi belirtilmedikçe Tüketiciler’e ait kişisel bilgileri işbirliği içerisinde olmadığı üçüncü kişilere açıklamamayı taahhüt eder.
  •                 Tüketiciler, Tegu Türkiye tarafından alınan makul derecedeki önlemlere rağmen Tegu Türkiye’ye yapılan her türlü iç ya da dış saldırı sonucu kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Tegu Türkiye’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiklerini ve bu zararlardan Tegu Türkiye’yi hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını kabul ve beyan eder.
  •                 Tegu Türkiye, www.tegutr.com alan adında veya bu alan adına bağlı alt alan adlarında yayınladığı tüm bildirim, sözleşme ve hükümleri gerekli gördüğü taktirde ve dilediği zaman www.tegutr.com alan adında veya bu alan adına bağlı alt alan adlarında yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Tegu Türkiye’nin bu hükümlerde değişiklik yapması halinde yeni hükümler www.tegutr.com alan adında veya bu alan adına bağlı alt alan adlarında yayınlandıkları tarihte yürürlük kazanacaklardır.